دلـــــــ نـــوشتــــــــه هــــــایـــــمــــــ

شعرهای زیبا و عاشقانه از پرنــــسس آبـــــــی

پشتـــــ اینـــــ بغضــــ بیـــــدی

 

نشستـــــه که خیـــــال میکـــــرد بــــا اینــــ

 

بــادهـــا نمیــــلرزد

+ نوشته شده در یک شنبه 16 مهر 1398برچسب:, ساعت 23:14 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


خدا ...........

حواست هست ؟؟؟؟؟؟
صدای هق هق گریه هایم از گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری

+ نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, ساعت 22:28 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


برای نبودن که . . .

همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی


میتوانی همین جا


پشت تمـــــــــام بغضهایت ، گم شده باشی


این روزها خوبم ، کار میکنم ، شعر میخوانم


قصه می نویسم و گاهی


دلم که برایت . . . تنگ میشود


تمام خیابانها را ، با یادت . .

پیاده میروم . .+ نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, ساعت 22:14 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


برایم دعا کنید

برای دلم دعا کنید ...

دلم خواب بی کابوس میخواهد ...

دلم کمی خدا می خواهد ... کمی سکوت ...

دلم دل بریدن می خواهد ... کمی اشک ... کمی بهت ..
.
کمی آغوش آسمانی ...

برای دلم دعا کنید..............................

+ نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, ساعت 22:9 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


گناه

گناهش پای خودت

روزه بودم آن روز

که حسرت داشتنت را خوردم...

+ نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, ساعت 22:4 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


لبخند بزن


از تمام دار دنیا

به لبخندی قانعم

که منحنی می سازد

روی دندان های سپیدت !!

+ نوشته شده در یک شنبه 26 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:35 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


هر بآر که می خوآم ب سمتت بیآیم


یآدم می افنه که دلتنگی


بهآنه ی خوبی برای ِ تکرآر یک اشتباهــ نیست ...

+ نوشته شده در یک شنبه 26 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:33 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


گاهی مرا یاد کن

گاهی مرا یاد کن


من همانم که اگر ساعتی از من بی خبر بودی


اسمان را به زمین میدوختی

+ نوشته شده در یک شنبه 26 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:14 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


یه کم آروم شم

בلـ‗__‗ـم میخواב باروטּ بباره

برم زیر باروטּ بـבوטּ چتـ‗__‗ـر .....تنـ‗__‗ـها ....

زیر باروטּ گریه کنم.....بغضـ‗__‗ـامو بشڪنم ....

בاב بزنـ‗__‗ـم خوבمو خالـ‗__‗ـے کنم ...

خیس آب بشم ..خیـ‗__‗ـس خیـ‗__‗ـس

آسموטּ رو نگـ‗__‗ـاه کنم

یڪـ‗__‗ـم آروم شم ....

+ نوشته شده در یک شنبه 26 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:4 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


فقط یک نخ

فقط یک نخ

یک نخ ارامش
دود میکنم
به یاد نا ارامی هایم
...
که از سرو کولم
بالارفته اند.....
یک نخ تنهایی
به یاد تمام دل مشغولی هایم...
یک نخ سکوت
به یاد حرفایی
که همیشه قورت داده ام...
یک نخ خودخواهی
برای وقتهایی که
دیگری
غیر از خودم را میخوام....
کمی زمان لطفا
به اندازه یک نخ دیگر
به اندازه قدمهای کوتاه عقربه
یک نخ
بیشتر
تا مرگ
این پاکت نمانده ....................
+ نوشته شده در شنبه 25 آذر 1391برچسب:, ساعت 12:19 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


تقصیر

تـــــَقصـــیر خـــ ـودَم بــــود...!!!

آنقـــــَدر بآلآ بـــُردَمـــَت

کــــهـ دیگـــــَر دَســــت خــــودَم هَــــم

بهـــــت نَــــرسیـ ــــــد...!!!

+ نوشته شده در شنبه 25 آذر 1391برچسب:, ساعت 12:2 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


زودتر بیا

در مــטּ

ڪـوچــہ هـایـیـسـتـــ ڪہ بـا تـو . . .
سـفـر هـایـیـسـتـــ ڪہ بـا تـو . . .
روزهـایـیـسـتـــ ڪہ بـا تـو . . .
شـبـهـایـیـسـتــــ ڪہ بـا تـو . . .
عـاشـقـانـــہ هـایـیـسـتـــ ڪہ بـا تـو . . .
نـگـشـتــہ ام
نـرفـتـــ ہ ام
سـر نـڪـرده ام
آرام نـیـافـتــہ ام
نـگـفـتــہ ام
ﻣﮯ بـینــے چـقـدر بـا تـو ڪـار دارم (؟)
زودتـر بـیـــــا . . .

+ نوشته شده در شنبه 25 آذر 1391برچسب:, ساعت 11:58 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


وقـتــــے گــرمـاے نــگـاه تــــو نــيـسـتـــ

وقـتــــے گــرمـاے نــگـاه تــــو نــيـسـتــــ ..

ايــن مــــے شـود حــال و روز زمـسـتـانـے من..

ســرمــا خــوردگـــے هــاي پــــے در پــــے ..

تـَـب و لَــرزهــاے بــــے پــايــان ... / .

+ نوشته شده در شنبه 25 آذر 1391برچسب:, ساعت 11:57 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


جان دلم؟؟

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که:


مدام نامت را صدا بزنم...


با یک علامت سؤال"؟"


و "تـــو" با حوصله جواب بدهی...


جـــــان دلـــــم!؟

+ نوشته شده در جمعه 24 آذر 1391برچسب:, ساعت 22:47 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻭ


ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،


ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :

ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ . . . ؟

+ نوشته شده در جمعه 24 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:24 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


فرقـے نمـے کند !!

بگويم و بدانـے ...!

يا ... نگويم و بدانـے..!

فاصله دورت نمي کند ...!!!

در خوب ترين جاے جهان جا دارے ...!

جايـے که دست هيچ کسـے به تو نمـے رسد.:

 

دلــــــــــــــم

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 22:9 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


قایق

آری تو راست میگویی،آسمان مال من است
پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است
اما سهراب تو قضاوت کن،بر دل سنگ زمین جای من
است؟
من نمیدانم که چرا این مردم،دانه های دلشان پیدا
نیست...

صبر کن سهراب!

قایقت جا دارد...؟

من هم از همهمه داغ زمین بیزارم...

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 17:49 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


دلتنگتم

چشمــانمــ را میبندمــ ،

گوشهــایمــ را میگیــرمــ ،

زبــانمــ را گــاز میگیرمــ ،

ولﮯ حریفـــ افـــڪارم نمیشومــ ،

"دلــتنگتمــ "

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 17:41 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


باورت میشود

نَفَس می کشم
راه می روم
حرف می زنم
و گاهی
بی هوا می خندم؛

تو نیستی
و من
زنده ام هنوز.
چه قصه‌ی ساکتِ دردناکی...

باورت می شود؟!

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 15:11 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


بیا تا دیر نشده

باید ببینمت

چرا که روی نوار قلبی ام

پیوسته نام تو بود

و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام


تو را تجویز کرده است


بیا تا دیر نشده

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 14:41 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم...

ببین خوابم نمی آید،

بیدارم...

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:58 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


این روزها

این روزهـــا

بغـــــض دارمــ ...

گریــــه دارم

آهــــــــــــــــــــ دارم !!!

تــــــــــــا دلت بخواهد ...


بازیگـــر خوبـــی شده ام

می خنـــدم

حتی خودم هم بـــاورم میشود

که من خوبم ...

خوبـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــه خـــــــــوب .

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:55 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


بچه

بـچـه کـه بـودم نـقـاشـی مـیـکـشـیـدم

بـزرگـتـر شـدم از هـیـجـان جـیـغ مـیـکـشـیـدم

فـهـمـیـدم چـه خـبـره دور و بـرم درد کـشـیـدم

حـالـا دیـگـه نـه درد مـیـکـشـم نـه جـیـغ نـه نـقـاشـی ! ! !

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:54 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


بارن

باران که می بارد
چشمهایم..
با آسمان به تفاهم می رسند،

چه وجه اشتراک لطیفی است،
بین هوای دل من..
با این روزهای پاییزی !

+ نوشته شده در پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, ساعت 1:53 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |


قــبـل تـر ها وقتي هنوز تو نيامده بودي

عاشقانه هاي هرکس را که مي خواندم

به سادگي اش مي خنديدم

حالا خودم گريه مي کنم

و برايـتـــــــ عــاشــقــانــه مي نويسم..

+ نوشته شده در چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, ساعت 22:37 توسط پـــــرنــــسس آبــــــــی |